Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.
Aktualności
pełnomocnika prezydenta miasta

Informujemy, że zostały ogłoszone (zarządzenie 656/2019)  konsultacje w sprawie Programu współpracy miasta Siemianowice na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Uwagi można zgłaszać do 20 września. 

 

szczegóły https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721

 

Aktualności
organizacji pozarządowych

W związku z kończącym się październikiem i dużą ilością działań statutowych dobiegających końca, jak również nowymi, aktualnie wdrażanymi projektami, Fundacja STAJNIA przedstawia podsumowanie swojej działalności za okres ostatnich 10 miesięcy.

 

Od początku 2019 roku kontynuowano prace związane z Akademią Liderów Społecznych, w ramach której organizacja wspierała łącznie 42 liderów ze Śląska w rozwoju. Bogaty program obejmujący edukację, realizację mini akcji społecznych, konferencję "100 lat obywatelskości", seminarium "Zacząć od siebie, by zmieniać świat", został zrealizowany w międzysektorowym partnerstwie obejmującym: Stowarzyszeniem Przestrzeń Zmiany, Inspirtion Point S.A., Siemianowickim Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

W piątek, 25 października 2019 roku, uroczystym seminarium zakończono projekt trwający blisko dwa lata. Akademia Liderów Społecznych została zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kolejne działanie aktualnie realizowane to: "Ogrody Możliwości - szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich". Projekt jest wdrażany dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). „Ogrody Możliwości” zakładają objęcie programem aktywnej integracji 45 osób w wieku od 18 lat. Na grupę uczestników składają się:  osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością, przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również ich otoczenie. Celem Programu jest wzrost zaangażowania mieszkańców, pobudzenie i wzmocnienie lokalnej aktywności, wzrost poczucia tożsamości oraz więzi lokalnej, a także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności społecznych. Planowany termin zakończenia projektu to 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Trzeci realizowany projekt to "Profesjonalizacja Fundacji STAJNIA", wdrażany dzięki programowi Śląskie Lokalnie. W maju 2019 roku Fundacja pozyskała finansowanie na aktywności zmierzające do wzmocnienia potencjału III sektora. Są to środki, które umożliwiają rozwój oraz zwiększenie szans na wejście na rynek komercyjny ze swoimi usługami. Fundacja STAJNIA składa podziękowania Śląskie Lokalnie za możliwości, które stworzył konkurs, a wszystkie organizacje pozarządowe zachęca do śledzenia dalszych losów Instytutu Pracy i Innowacji, który wraz z Instytutem Wyszehradzkim był operatorem projektu.

Ostatnim działaniem wchodzącym w fazę realizacji jest "Co-design your place". Projekt wdraża się dzięki partnerstwu ze Student & Innovation House i London College of Communication, w ramach Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży, Program Erasmus +. "Co-design your place" ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy realizowane na obszarach rewitalizowanych. W ramach programu edukacyjnego dla 18 “MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZMIAN” zostaną podniesione kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania innowacji społecznych. Uczestnicy z Polski, Anglii i Danii w przeciągu 12 miesięcy będą tworzyć i rozwijać innowacyjne usługi wspierające proces rewitalizacji, aby na koniec wdrożyć trzy z nich: w Londynie, Kopenhadze i w Siemianowicach Śląskich. Całość projektu zakończy się konferencją podsumowującą zrealizowane działania, której planowany termin to listopad 2020 roku. Pierwszy zjazd edukacyjny zaplanowano na 2019 rok! Zapraszamy do śledzenia losów projektu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Co-design your place.

Fundacja STAJNIA zaprasza do kontaktu pod adresem biuro@fundacjastajnia.pl. Więcej informacji o naszej działalności znajduje się na stronie www.fundacjastajnia.pl.

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie,
które odbędzie się 9 listopada 2010 roku o godz. 15.00 w Stowarzyszeniu Siemianowicki Klub Abstynentów "Szafran", al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie.
W programie spotkania: omówienie uchwalonego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 oraz zasad korzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa i coachingu w ramach projektu realizowanego z programu Kapitał Ludzki przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych dla stowarzyszeń z terenu miasta Siemianowice Śląskie.

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy Siemianowickie Organizacje Pozarządowe na spotkanie dotyczące "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ". Spotkanie odbędzie się 5.10.2010 roku o godz. 15.00 (wtorek) w Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II (DUŻA SALA)

Wolontariusze poszukiwani

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich poszukuje wolontariuszy do opieki nad małymi dziećmi, matek przebywających w hostelu Ośrodka. Mile widziane osoby spokojne, zrównoważone, odpowiedzialne, godne zaufania, kreatywne, łatwo nawiązujące kontakt z dziećmi.

Kontakt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
e-mail: oik_32@o2.pl
ul. Pszczelnicza 10
Siemianowice Śląśkie
Tel.: 032-762-81-44

Wolontariusze poszukiwani

Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki poszukuje chętnych do pracy jako wolontariusze przy organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy (U 21) grupy A w hokeju na trawie. Warunkiem zgłoszenia jest ukończony 18 rok życia, umiejętność pracy w zespole, mile widziana będzie znajomość języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego) oraz ewentualne doświadczenie w pracy przy organizacji imprez sportowych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 25 maja br.
o godz. 14.00, w Stowarzyszeniu Wzajemna Pomoc, ul. Pszczelnicza 10

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 23 marca o godz. 15.00, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, Duża Sala (II piętro).
Temat: Małe granty-zasady złożenia wniosku o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, według nowej ustawy z dnia 22 stycznia 2010r "O zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw".

Targi Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenia zainteresowane udziałem w targach prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza do 30 marca 2010 roku, do Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 10 Targi odbędą się 13 czerwca podczas tegorocznych XXVIII Dni Siemianowic.

formularz zgłoszeniowy

tel. 32 76 05 211 e-mail: m_grzywocz@um.siemianowice.pl

Dotacje przyznane na wspieranie realizacji projektów składanych w ramach wspierania sportu kwalifikowanego

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, która obliguje samorządy do ściślejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnera.

Strony

Subskrybuj Siemianowice RSS