zaprzaszamy na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, Siemianowickie Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc" oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają na bezpłatne szkolenie „Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się 13 marca 2014 o godzinie 15:00 w Siemianowickim Stowarzyszeniu "Wzajemna Pomoc" ul. Pszczelnicza 10. Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit). Na szkoleniu zaprezentowane będą zagadnienia m.in.:

  • Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych
  • Specyfika rachunkowości dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą
  • Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia
  • Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych
  • Dokumentowanie operacji księgowych
  • Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych
  • Opodatkowanie organizacjach pozarządowych

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularze zgłoszeniowe  i przesyłać do dnia 11.03 e-mailem na adres owes@garr.pl lub faxem 32 72 85 956.Pozostałe dokumenty (formularze PES i PES_os) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES należy dostarczyć do Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 10 Siemianowice Śląskie, pok.1 lub do GARR S.A. również do 11.03. 

Data: 
13/03/2014