Sami sprzątamy to czysto mamy

Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich Rafał Piech zachęca do włączenia się w ogólnomiejską akcję wspólnego sprzątania

 Lasku Bytkowskiego, która odbędzie się 23 maja br. Zbiórka chętnych będzie przy wejściu do Lasku Bytkowskiego od ul. Korfantego 17a o godz. 10.00. Sprzątamy do 13.00. Dla każdego chętnego będą zapewnione rękawice i worki na śmieci. Udział w sprzątaniu weźmie Ochotnicza Straż Pożarna. Poza workami i rękawicami miasto zapewnia odbiór śmieci. Sprzątanie kończymy o godz. 13 w miejscu zbiórki i tam też, będzie odbiór śmieci.
 
Do sprzątania włączą się:
 
Ochotnicza Straż Pożarna Siemianowice Śląskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi LODOŁAMACZ

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne "PRZYSTAŃ"

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i  Rodzicielstwa Zastępczego 'Nowy Dom'

Siemianowicka Inicjatywa Społeczna

Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic

Ruch Autonomii Śląska oddział Siemianowice

Partyzantka Ogrodnicza

Stowarzyszenie „Świat jest dla nas”

Grupa „Szarotka” z Michałkowic

Rodzinne Ogrody Działkowe

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Czytelnictwa

Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Ogniowo"

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Data: 
23/05/2015