Zgłoś wolontariusza do konkursu!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny. Wśród kandydatów wybierzemy trzech laureatów.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu dostępnym na stronie www.siop.siemianowice.pl. lub odebrać osobiście w pokoju nr 33 (III piętro), Urzędu Miasta ul. Jan Pawła II 10. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.siop.siemianowice.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 26 października 2015 r.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie 41-100.

Data: 
06/10/2015