Rozstrzygnięcie Konkursu Siemianowickie Barwy Wolontariatu

Wszyscy uczestnicy konkursu "Siemanowickie Barwy Wolontariatu" zaprezentowali szlachetne postawy i warte naśladowania przykłady dawania siebie innym w życiu codziennym.

Spośród zgłoszonych wolonatriuszy komisja w składzie: Adam Cebula- Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich, Małgorzata Pichen-Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Milena Skupień-prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, Wiesława Dziemba -Skarbnik Siemianowickiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szafran" oraz Marta Grzywocz-Owoc Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, zarekomendowała nastepujących wolontariuszy do Regionalnej Edycji konkursu "Barwy Wolontariatu":

- grupa: Klub Młodego Wolontariusza "Merit": działający przy zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum", 

-zgłoszenia indywidualne: Betina Füllbier, Aleksandra Adamczyk

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na spotkanie z okazji „Dnia Wolontariusza”, które odbędzie się 8.12.2015 o godz. 16.30 w Willi Fitznera, ul. 27 Stycznia 3, Siemianowice Śląskie. Podczas spotkania Prezydent Miasta Rafał Piech wręczy dyplomy uznania i upominki uczestnikom  konkursu. Spotkanie będzie dobrą okazją do wzajemnego poznania się i rozmowy na temat rozwoju wolontariatu w Siemianowicach.

 

 

 

Data: 
06/11/2015