spotkanie organizacji pozarządowych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Siemianowice Śląskie zaprosiło organizacje pozarządowe na spotkanie do  Szpitala Miejskiego. Głównym tematem było przygotowanie Targów  Organizacji Pozarządowych i włączenie się stowarzyszeń w Industriadę. Rozmawiano także o wzajemnej współpracy i możliwościach pozyskania środków zewnętrznych z aktualnie ogłoszonych konkursów. Miłą tradycją spotkań organizacji pozarządowych jest to, że ich gospodarzami są kolejno poszczególne stowarzyszenia. Dzięki temu odbywają się w miłej, koleżeńskiej, sprzyjającej wzajemnemu poznaniu się i zrozumieniu atmosferze.

Data: 
04/03/2016