"AS" Artyści Siemianowicom

Ulica: 
Zgrzebnioka 53/12
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Alicja Boncol - Prezes Zarządu, Grzegorz Wiceprezes Zarządu, Marceli Giza - Sekretarz, Marek Stańczyk - Skarbnik

Cel i zadania statutowe: 

Celem Stowarzysznia jest:- animacja kultury w społeczności lokalnej, - zwiększenie dostepności do kultury,- wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,- zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,- wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej,- promocja integracji europejskiej,- rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,- promocja kultury rodzimej w kraju i za granicą,- tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez o charakterze kulturalnym,- podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw podtrzymujących tożsamość kulturowo-lokalną, regionalną i narodową w kraju i poza jego granicami,- podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez działania kulturalne i twórcze,- wsparcie inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa,- promocja dorobku artystycznego twórców i artystów działającyh na przestrzeni wieków,- inicjowanie, animowanie i promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej i artystycznej,- prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze wszelkich form twórczych, scenicznych i medialnych,- inicjowanie działań przeciwdziałających wykluczniu dostępu do kultury. 

Mapa