Fundacja Stajnia - witamy :)

Fundacja Stajnia - prężnym krokiem wkroczyła na tereny Siemianowic Śląskich. Jest organizacją pozarządową, wspierającą rewitalizację społeczną Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie z tym co deklaruje zarząd fundacji - przez rewitalizację społeczną -  rozumie przede wszystkim współpracę z ludźmi - lokalną społecznością, biznesem, samorządem lokalnym, środowiskiem organizacji pozarządowych i inicjatywami nieformalnymi, w zakresie zadań publicznych i kształtowania przestrzeni miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jednym z głównych jej celów jest ożywienie pałacu poprzez aktywne zapraszanie ludzi do współtworzenia tego wyjątkowego miejsca. "Naszym marzeniem jest, aby pałac ponownie stał się wartościową częścią życia Śląska - jego sercem, w którym rodzi się zmiana" - można przeczytać na profilu w mediach społecznościowych.
Obecnie Fundacja Stajnia prowadzi dwa projekty. Jednym z nich jest AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNYCH.Fundacja Stajnia otrzymała na jego realizację dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2018 do listopada 2019 r. Trzy grupy uczestników wezmą udział w kilku cyklach warsztatów służących wzmocnieniu kompetencji liderskich.
Do udziału w projekcie fundacja zaprasza wszystkich, którzy mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. Celem projektu jest przygotowanie do bycia autentycznym liderem społecznym w środowisku lokalnym oraz promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w zakresie rewitalizacji społecznej. Więcej o projekcie: facebook.com/AkademiaLiderowSpoleczych

Kolejnym projektem, podjętym przez fundację jest CO - DESIGN YOUR P(A)LACE. Ma on na celu włączenie międzynarodowej społeczności studenckiej i akademickiej w proces rewitalizacjiI Kompleksu Pałacowo - Parkowego w Siemianowicach Śląskich - jednego z najważniejszych świadków historii rozwoju Śląska. Dzięki współpracy i zaangażowaniu członków i członkiń Fundacji Stajnia, studentów i studentek  LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL i  WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, powstało przedsięwzięcie, którego celem jest zaprojektowanie usługi wspierającej proces rewitalizacji Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich. Więcej o projekcie: www.codesignyourpalace.com

Życzymy Fundacji Stajnia powodzenia w prowadzonych działaniach, cieszymy się z nowej organizacji pozarządowej z sercem i siedzibą w Siemianowicach, wizjami i projektami o zasięgu międzynarodowym.

autor: Elżbieta Nieszporek - pełnomocnik d.s. orgnaizacji pozarządowych

Data: 
18/07/2018