Można zamienić niepotrzebne ubrania na świetlicę w Siemianowicach.

Zbieramy na wyposażenie oddziału naszej Fundacji w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Oświęcimskiej 16, gdzie będziemy realizować wiele projektów. Przede wszystkim chcemy, aby powstało miejsce, gdzie dzieci, młodzież oraz osoby starsze będą mogły uczestniczyć w wielu zajęciach i spotkaniach edukacyjnych.

Dla dzieci i młodzieży planujemy prowadzić zajęcia edukacyjno-kreatywne, gry i zabawy z animatorami, pomoc w odrabianiu lekcji. Dla osób dorosłych planujemy realizować warsztaty o różniej tematyce (np.rękodzieła, zdrowa żywność), spotkania edukacyjne ze specjalistami ds. zdrowia, porady prawne itd.

Jest wiele projektów, lecz żeby to wszystko udało się, jest potrzebna nam Państwa pomoc.

Zbieramy na wyposażenie oddziału naszej Fundacji w Siemianowicach Śląskich. W oddziale będziemy również pomagać w wypełnianiu deklaracji podatkowych PIT, prowadzić w dalszym ciągu zbiórkę plastikowych

 

nakrętek, kapsli metalowych oraz odzieży (środki te są przeznaczanie na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji ” PIASTUN-Wyrównywanie Szans”) Wszystkie usługi będą darmowe. Mamy wiele planów i pomysłów oraz ekipę wolontariuszy, którzy sami za darmo wyremontowali oddział, jednakże potrzebujemy pieniążków na wyposażenie.

Potrzebujemy zakupić:
- stoły
- krzesła
- rzutnik
- komputer

 

 

Data: 
03/01/2019
Pliki: