Akademia Aktywnego Seniora - Fundacja Park Śląski

Fundacja Park Śląski zaprasza do Parku Śląskiego na bezpłatne zajęcia dla osób starszych.
Bez przerw na wakacje, ferie. Bez zapisów. Wystarczy przyjść 

Brydż – w każdy czwartek, od godz. 16.00, Bratek
Fitness –  w każdy wtorek, godz.11.30-12.30, Gołębnik; potrzebny wygodny ubiór, obuwie, karimat (można też wypożyczyć na miejscu, bezpłatnie)
Język angielski – w każdą środę, godz. 10.00-11.30, Gołębnik
Joga śmiechu – w każdy wtorek, godz.15.00-15.45, Gołębnik
Komputery i multimedia. Ćwiczenia – w każdy czwartek, godz. 10.00-11.30, Gołębnik; uczestnicy pracują na przyniesionym ze sobą własnym sprzęcie
Rękodzieło – w każdy czwartek, godz. 14.00-15.30, Bratek
Spotkania z kulturą i językiem rosyjskim – w każdy piątek, godz.12.30-14.00, Bratek
Tablet na warsztacie (zajęcia indywidualne po rozmowie z trenerką; można przynieść swój sprzęt lub pracować na wypożyczonym na czas zajęć) – w środy, godz. 11.30-13.30, Gołębnik
Terapeutyczny taniec brzucha – w każdy wtorek, godz. 16.00-17.00, Stadion Śląski; konieczne wygodny strój i zmienne obuwie
Z kijami po Parku – w każdy wtorek, godz. 13.15-15.15, start sprzed Bratka (seniorom bezpłatnie wypożyczamy kije)
Miejsce zajęć:
Bratek – al. Główna (żółty niewielki budynek koło ścianek, blisko wejścia głównego)
Gołębnik – al. Różana 6 (okrągły budynek)
Stadion Śląski – sala sportowa nr 2, zbiórka w holu dawnego hotelu Olimpijskiego, wejście na teren Stadionu bramą nr 7B

Szczegóły na: fundacja.parkslaski.pl, facebook.com/fundacjaparkslaski i pod numerem 666 031 514

 

Grupa: 
Data: 
03/03/2019