WARSZTATY dot. FIO Śląskie

Fundacja "Park Śląski" zaprasza na Parkową Akademię Projektu, dotyczącą nowego naboru wniosków w konkursie "Śląskie Lokalnie 2020" w ramach programu FIO. 
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 lutego o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Park Śląski przy Alei Gwiazd 2 w Chorzowie (na terenie Parku Śląskiego).

Spotkanie będzie dotyczyć formalnych zasad składania wniosków w programie, tego kto może składać wnioski, zostanie omówiony formularz wniosku oraz zasady finansowe.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych.

 
Kto może wystąpić o grant:

- Młode organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa śląskiego, utowrzone nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

- Obywatelskie grupy nieformalne,

- Samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 lutego o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji przy Alei Gwiazd 2 w Chorzowie.

Więcej informacji o projekcie: www.fioslaskie.com

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

 
Data: 
18/02/2020