Aktywni Obywatele - Konkurs

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.Kto może składać wnioski? Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich.Kiedy?  Od 10 lutego do 31 marca (wstępne wnioski), od 1 czerwca do 31 lipca .W konkursie można składać wnioski w ramach małych dotacji od 5- 25 tys. EURO lub dużych dotacji do 62, 5 tys. EURO. Więcej informacji aktywniobywatele.org.pl. 

Data: 
13/02/2020