Ruszyła V edycja Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie serdecznie zaprasza instytucje publiczne i oświatowe, związki  i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, podczas którego wyłonimy najbardziej zaangażowanych wolontariuszy pracujących na rzecz naszego miasta! Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:wolontariat szkolny, indywidualny oraz wolontariat grupowy.Zgłoszeń Kandydatów można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w jednej ze wskazanych form: elektronicznej – na adres ratusz@um.siemianowice.pl, z tematem wiadomości V edycja konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza), papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem V edycja konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” lub osobistej - w Kancelariach Podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie mieszczących się przy ulicy Jana Pawła II 10 oraz ulicy Michałkowickiej 105. Na zgłoszenia czekamy do 4 listopada 2021 r.  Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są w Regulaminie V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 2445/2021w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia V edycji konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” oraz powołania Kapituły Konkursu, jednakże w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na adres s_miland@um.siemianowice.pl lub telefoniczny pod numer 32 760 54 45.

Grupa: 
Data: 
05/10/2021