Studia MBA dla NGO

Szanowni Państwo,

14 grudnia w rektoracie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisano umowę pomiędzy Fundacją Rybnicką a Uniwersytetem dotyczącą realizacji pierwszych w Polsce, niezwykle prestiżowych, studiów MBA dedykowanych liderom organizacji pozarządowych. 

Pilotażowa edycja skierowana jest do 16 liderów NGOsów z czterech subregionów naszego województwa, którzy za zadanie będą mieli wdrożyć pozytywne i oczekiwane przez mieszkańców zmiany w swoi środowisku lokalnym. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Nowe FIO, stąd studia będą w tej edycji dla 16 osób całkowicie BEZPŁATNE.

 

– Studia Master of Business Administration (MBA) dla NGO to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach pozarządowych. Celem realizacji programu MBA dla NGO jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową – wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności analitycznych i przywódczych – mówi nam Arkadiusz Trzebuniak, dyrektor Instytutu Liderów Zmiany Społecznej.

Studia będą miały charakter przede wszystkim praktyczny i prowadzone będą z wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu z 306 godzin w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi kierownicze.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie m.in. przedstawienie przez niego koncepcji wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego organizacja pozarządowa, ponieważ kandydaci mają stać się w założeniu "liderami zmiany społecznej" w swoim środowisku lokalnym i wdrażać w tym środowisku nowe, ciekawe przedsięwzięcia.

Efektem studiów będzie więc w tym przypadku nie tylko wyposażenie absolwentów w konkretną wiedzę i umiejętności, ale też rozwiązanie realnych problemów, które kandydaci na studia zidentyfikują w swoich miastach, gminach, dzielnicach czy reprezentowanych organizacjach.

Rekrutacja ruszyła 17 grudnia 2021 i potrwa do połowy lutego 2022 r.

Zarejestrować można się TUTAJ.

Szczegóły w załączonym katalogu oraz na stronie MBA dla NGO

 

 

Data: 
11/01/2022