Ruszyła VI edycja Konkursu "Siemianowickie Barwy Wolontariatu"

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie serdecznie zaprasza instytucje publiczne i oświatowe, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, podczas którego wyłonimy najbardziej zaangażowanych wolontariuszy pracujących na rzecz naszego miasta!

Konkurs „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” rozstrzygany będzie w czterech kategoriach:

a) wolontariusz;
b) wolontariat grupowy;
c) przedszkolne/szkolne koło wolontariatu;
d) wolontariat seniorów.
 

Zgłoszeń Kandydatów można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w jednej z niżej wskazanych form:

  1. elektronicznie – na adres e-mail ratusz@um.siemianowice.pl , z dopiskiem w temacie
    VI edycja Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy
    oraz potwierdzenie działalności wolontariusza, podpisane przez Kandydata, osoby dokonujące zgłoszenia lub reprezentujące podmiot zgłaszający lub potwierdzające działalność wolontariusza), albo
  2. pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
    ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie - z dopiskiem VI edycja Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, albo
  3. osobiście – w Kancelariach Podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowicka 105 (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza, podpisane przez Kandydata, osoby dokonujące zgłoszenia
    lub reprezentujące podmiot zgłaszający lub potwierdzające działalność wolontariusza prosimy złożyć wraz z pismem przewodnim).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są w Regulaminie VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3247/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” oraz powołania Kapituły Konkursu.

 

W razie dodatkowych pytań w sprawie Konkursu zapraszamy do kontaktu mailowego na adres  s_miland@um.siemianowice.pl lub telefonicznego pod numer 32 760 54 45.

 

Grupa: 
Data: 
25/10/2022