Obóz dla wolontariuszy Korpusu Solidarności

Śląski Urząd Wojewódzki informuje, że organizowana jest trzecią edycja obozu wakacyjnego dla wolontariuszy. Tegoroczny Obóz Wolontariatu Korpusu Solidarności jest wydarzeniem realizowanym w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Do udziału w Obozie 2024 zaproszeni są wolontariusze, uczestnicy Korpusu Solidarności, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w działania ochotnicze, realizują stały wolontariat, są zainteresowani
podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie realizacji działań wolontariackich.

W Obozie Wolontariatu może uczestniczyć wolontariusz, który:
1. Posiada aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu SOW.
2. Jest osobą pełnoletnią.
3. Przynajmniej od 2 lat udziela się wolontariacko.
4. Musi przedstawić przynajmniej 2 aktywności wolontariackie, w których uczestniczył w okresie min.
dwóch ostatnich lat.
5. Zaakceptuje postanowienia niniejszego dokumentu.
6. Uzyska od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w Obozie Wolontariatu.
7. Dojedzie we własnym zakresie do Warszawy skąd zostanie przewieziony do Łochowa lub dojedzie bezpośrednio na miejsce Obozu Wolontariatu.

Obóz Wolontariatu odbędzie się w dniach 1 – 6 lipca br. w Pałacu i Folwarku Łochów Arche Hotel. Udział w obozie jest bezpłatny, uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie dojechać do Warszawy, skąd zostaną przewiezieni

Więcej szczegółów w załącznikach:
https://korpussolidarnosci.gov.pl/Content/pub/warunki-uczestnictwa-w-obo...

Grupa: 
Data: 
10/06/2024