Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Konsultacje

Tytuł Aktualizacja
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE: NADANIA STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W SIEMIANOWICACH ŚL. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZKOLNEJ 2 17/04/2019
Ogłoszenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019a 15/11/2018
Ogłoszenie o naborze na Członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemianowice Śląskie w latach 2016-2022 15/05/2018
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2018-2020 04/04/2018
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie zopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie:częściowej zmiany Uchwały Nr 217/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. W sprawie: nadania Statutu Samodzie 14/12/2017
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 14/11/2017
Konsultacje Projektu Uchwały w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018 26/10/2017
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 03/10/2017
Ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 20/06/2017
KONSULTACJE w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Siemianowice Śląskie 16/01/2017
KONSULTACJE W SPRAWIE przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 10/11/2016
Konsultacje Projektu Uchwały w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 24/11/2016
konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 08/10/2016
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia "trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej” 03/02/2016
KONSULTACJE W SPRAWIE przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 18/11/2015
konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 26/11/2015
Konsultacje w sprawie powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 09/10/2015
Ogłoszenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2015-2017 28/01/2015
Ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 21/10/2014
Konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 28/10/2014
Otwarty konkurs ofert na dotacje w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2014 17/04/2014
Ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich 14/03/2014
Ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej 26/11/2013
konsultacje społeczne „Zielony Budżet Obywatelski 2014” w sprawie wyboru w formie głosowania przez mieszkańców jednej z trzech zaproponowanych inwestycji dot. rewitalizacji terenów zielonych w Siemianowicach Śląskich. 13/11/2013
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 18/11/2013

Strony