Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Konkursy

Tytuł Data ogłoszenia Ogłoszenie Oferenci Wyniki
Konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS 23/02/2021 Zarządzenie nr ORP.120-11-21 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert w obszarze polityki społecznej na 2021 rok na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23/12/2020 1771 skan.pdf, 1771.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 03/12/2020 Zarządzenie 1657_2020.pdf Lista Zarządzenie 1834 - wyniki.pdf
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 roku 02/12/2020 1649 skan(1).pdf, 1649 zal. 2.pdf, 1649 zal. 3.pdf, 1649 zal. 1.pdf, 1649.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 1787 skan.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 23/11/2020 1626 skan.pdf, 1626.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ZADANIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU 20/11/2020 1619 skan.pdf Lista oferentów.pdf 1808.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie 29/10/2020 1588 skan.pdf, 1588.pdf Lista 1647 skan zarządzenie.pdf
Konkurs MOPS z zakresu pomocy społecznej 29/09/2020 Z Dyrektora + ogłoszenie_skompresowany.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 06/08/2020 Zarządzenie 1424_2020.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W 2020 R. 31/07/2020 DOC310720.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 1443.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 10/07/2020 1348_2020.pdf, wersja edytowalna.doc Lista Zarządzenie 1423_2020.pdf
OTWARTY KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ZADANIA W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 ROKU 02/06/2020 1215.pdf Lista oferentów.pdf 1347_2020 Rozstrzygniecie.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26/05/2020 Zarządzenie Nr 1196_2020.pdf Lista 1293.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 07/02/2020 968.pdf Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 roku 22/11/2019 807.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 866.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 22/11/2019 806.pdf Lista 906.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22/11/2019 Zarządzenie nr 804_2019.pdf lista oferentów.pdf Zarządzenie nr 867_2019.pdf
Otwarty konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadania w pierwszym półroczu 2020 roku 22/11/2019 801 2019 2 Zarządzenie_konkurs 2020 I półrocze.pdf Lista oferentów.pdf 924_2020 z 15_01_2020 Rozstrzygnięcie.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie 04/11/2019 771.pdf Lista 820.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 05/08/2019 Zarządzenie 568_2019.pdf Lista oferentów.pdf Zarządzenie - rozstrzygnięcie 642.pdf

Strony