Informujemy

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2011 r wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Oznacza to, że oferty, umowy oraz sprawozdania dotyczące konkursów ogłoszonych po 18.01.2011 mają nowe wzory, dostępne pod linkiem konkursy.