Porozmawiajmy o współpracy- Seminarium dla organizacji i urzędników z Siemianowic Śląskich

Stowarzyszenie MOST, we współpracy ze stowarzyszeniem Pro Meritum realizując projekt "Małe duże NGO" Zapraszają wszystkie organizacje i urzędników na bezpłatne seminarium nt. współpracy trzeciego sektora z administracją.
Pragniemy, aby spotkanie zainicjowało stałą współpracę naszego miasta z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu problemów i ważnych kwestii społecznych. Będziemy dyskutować o wykorzystaniu wolontariatu, a także na jakich zasadach i w jaki sposób urząd może zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym
Spotkanie odbędzie się 19.10.2011 o godzinie 17.00 w siedzibie stowarzyszenia na ul. Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich i poprowadzi je Piotr Drygała kierownik Biura Organizacji Pozarządowych w Dąbrowie Górniczej.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek, materiały i dobrą atmosferę.
Po zajęciach będzie możliwość z korzystania z darmowego doradztwa.
Zgłoszenia prosimy kierować do 18.10 mailowo na adres Janusz@mostkatowice.pl podając imię i nazwisko oraz organizacje/instytucje.