Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się
3 listopada o godz. 15.00 w Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów "Szafran".
Podczas spotkania zostaną omówione bieżące sprawy stowarzyszeń, zmiany dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok