Bezpłatne doradztwo

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane bezpłatnym poradnictwem: 17 i 24 listopada w godzinach 12.00-18.00 w Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynetów "Szafran" konsultacji i poradnictwa w zakresie działalności stowarzyszeń będą udzielać członkowie Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most".

-> patrz załącznik