Zaproszenie

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia o godz. 15.00 w Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów "Szafran", Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie. Podczas spotkania zostaną omówione bieżące sprawy stowarzyszeń, informacje dotyczące udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych na rok 2012 oraz inne możliwości wzajemnej współpracy.