Zaproszenie

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST serdecznie zaprasza na szkolenie pt.:

"Sprawozdawczość w działalności organizacji pozarządowych"

które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011r. w siedzibie Stowarzyszenia "Szafran", przy ul. Al. Młodych 16 w Siemianowicach Śląskich, w godzinach: 10.00 - 16.00.

Dodatkowo zapraszamy także na dyżury poradnicze dla organizacji:

- zagadnienia ogólne - 6 grudnia i 20 grudnia, w godzinach 12.00-18.00 (siedziba Stowarzyszenia "Szafran")
- zagadnienia specjalistyczne - 6 grudnia, w godzinach 11.30-17.30 (siedziba Stowarzyszenia "Kangurek")

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji i innych) posiadających siedzibę na terenie Siemianowic Śląskich. W przypadku wolnych miejsc będziemy także przyjmować przedstawicieli organizacji z innych powiatów: bielskiego, będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, rybnickiego, Mysłowic, Jastrzębia Zdrój, Bytomia, Piekar Śląskich i Tychów.
Tematem szkolenia będą:

- podstawy prawne funkcjonowania organizacji (fundacja, stowarzyszenie, inne),
- rodzaje, warunki i procedura zakładania organizacji,
- działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza,
- nadzór administracyjny i sądowy,
- obowiązki organizacji pozarządowych,
- status OPP.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Region aktywnych organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną, podając imię i nazwisko osoby/osób uczestniczących oraz nazwę organizacji na adres: olga@mostkatowice.pl z dopiskiem: Szkolenie- sprawozdawczość. Siemianowice do dnia 9.12.2011
Organizacje uczestniczące we wsparciu po raz pierwszy proszone są o wypełnienie, podpisanie i opatrzenie pieczęcią organizacji dokumentów dostępnych w załączniku.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 32 253 94 20. Osoba do kontaktu: Olga Biegus

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe oraz posiłek.
Więcej informacji na temat projektu: www.aktywneorganizacje.pl