Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 12 stycznia
o godz. 14.30 w Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów Szafran Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Społecznych i poprowadzi poradnictwo na temat: "Odpowiedzialność członków zarządu wobec ZUS, Urzędu Skarbowego itd." Zostaną także omówione bieżące sprawy i problemy stowarzyszeń.