Siemianowickie Stowarzyszenie 'Wzajemna Pomoc'

Ulica: 
Pszczelnicza 10
Telefon: 
32 762-81-00
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Dokument: 
inne/abstynenci1.rtf
Forma prawna: 
Stowarzyszenie Pożytku Publicznego
Przedstawiciel władz: 
Zygmunt Jurawiec
Skład Zarządu: 
 • Zygmun Jurowiec - Prezes
 • Jerzy Feliks - I Zastępca Prezesa
 • Janina Skarbek - II Zastepca Prezesa
 • Monika Mocha - Sekretarz
 • Józef Sikora - Skarbnik
Cel i zadania statutowe: 
 • Działanie na rzecz zapwnienienia bezpieczeństwa bytowego, socjalnego, psychicznego dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie
 • Stworzenie alternatywnego środowiska lubiom pragnącym zaprzestania picia alkoholu i używania środków uzależniająćych
 • Udzielenie informacji i porad w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia uzależnień
 • Udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 • Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych, starszych, niezaradnych
 • Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrwony dziedzictwa przyrodniczego
Zakres działalności: 

Stworzenie wartunków osobom uzależnionym możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwościUdzielenie pomocy osobom bezdomnym, starszym i niezaradnymProwadzenie ambulatoryjnej pomocy bezdomnymProwadzenie punktu konsultacyjno-doradczegoDoradztwo w zakresie korzystania ze świadczń rodzinnych i pomocy społecznejPomoc bezdomnym zwierzętom

Doświadczenia i osiągnięcia: 

20 lat działalności jako Klum Abstynenta pomagający ludziom wyjść z uzależnienia oraz prowadzenie rehabilitacji choroby alkoholowej. Następnie jako Siemianowickie Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc rozszerzyliśmy działalność na rzecz ludzi będących w kryzysie różnego rodzaju, Byliśmy inicjatorami powstania ośrodka Interwencji Kryzysowej a ostatnio na sercu leży nam również los bezdomnych zwierząt.

Status: 

Organizacja pożytku publicznego od dnia 16.06.2011Wpis do rejestru K.R.S. - 0000004920

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek - Niedziela 24 godziny/dobę

Liczba członków: 

23

Mapa