Akademia Hokeja na Trawie

Ulica: 
Stawowa 21b/4
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Gustaw Raczykowski
Skład Zarządu: 
 • Prezes: Gustaw Raczykowski,

 • Członek zarządu: Michał Laszczyk,

 • Członek zarządu: Joanna Blawut,

 • Członek zarządu: Mirosław Hoffman.

Cel i zadania statutowe: 
 • 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci, młodzieży i członków Akademii w oparciu o dostępne miejskie obiekty sportowe.

  2. Angażowanie dzieci, młodzieży i członków Akademii do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze Unii Europejskiej.

  4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i członków Akademii w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

  5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

  6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

  7. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

  8. Organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych dla członków klubu.

  9. Organizowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego, oraz obozów sportowych.

  10. Nawiązywanie kontaktów sportowych.

  11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Akademii.

  12. Popularyzowanie zasad czystej gry „FAIR PLAY”.

  13. Integracja środowiska dorosłych do działań na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu.

  14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zakres działalności: 

Nie prowadzące działalności gospodarczej

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Klub UKS Mustangi Michałkowickie  od momentu założenia tj. 1994r. współpracuje z organizacjami administracji publicznej między innymi ze szkołami i Urzędem Miasta w Siemianowicach Śląskich.

 • Złoty medal w Halowych Mistrzostwach Polski 1998 w kat. Junior młodszy,
 • 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 1998r.,
 • 3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 1998 w kat. Junior 1999r.,
 • 3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 1998 w kat. Junior 2001r.,
 • Złoty medal w Halowych Mistrzostwach Polski 2002 w kat. Junior młodszy,
 • 3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 2006 w kat. Junior młodszy,
 • 3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2008r.,
 • 3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski 2012 w kat. Juniorki.
 • W roku 2017 UKS Mustangi Michałkowickie zniemił nazwę na Akademię Hokeja na Trawie. 
Status: 

Nie dotyczy

Mapa