Koło Siemianowickie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Ulica: 
ul. Sobieskiego 21
Telefon: 
32 205 11 24
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Forma prawna: 
stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Agnieszka Kozłowska
Skład Zarządu: 

Beata Machura- prezes Beata Adaś-zastępca prezesa Agnieszka Kozłowska-sekretarz Halina Szklarczyk-członek Elżbieta Skowrońska -członek nr tel 514 27 23 84, 696483702

Cel i zadania statutowe: 

Cele statutowe ujęte w Statucie Towarzystwa ( Koła są jednostkami podległymi):- niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy -  w duchu Patrona, św. Brata Alberta. 

Zakres działalności: 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: -zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym  osobom potrzebującym pomocy.- działalność dobroczynną, profilaktyczną, resocjalizacyjną. 

Status: 

Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Liczba członków: 

22 osoby. 

Mapa