Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Konkursy

Tytuł Data ogłoszenia Ogłoszenie Oferenci Wyniki
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 roku 02/12/2020 1649 skan(1).pdf, 1649 zal. 2.pdf, 1649 zal. 3.pdf, 1649 zal. 1.pdf, 1649.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 23/11/2020 1626 skan.pdf, 1626.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ZADANIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU 20/11/2020 1619 skan.pdf Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie 29/10/2020 1588 skan.pdf, 1588.pdf Lista 1647 skan zarządzenie.pdf
Konkurs MOPS z zakresu pomocy społecznej 29/09/2020 Z Dyrektora + ogłoszenie_skompresowany.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 06/08/2020 Zarządzenie 1424_2020.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W 2020 R. 31/07/2020 DOC310720.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 10/07/2020 1348_2020.pdf, wersja edytowalna.doc Lista Zarządzenie 1423_2020.pdf
OTWARTY KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ZADANIA W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 ROKU 02/06/2020 1215.pdf Lista oferentów.pdf 1347_2020 Rozstrzygniecie.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26/05/2020 Zarządzenie Nr 1196_2020.pdf Lista 1293.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 07/02/2020 968.pdf Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 roku 22/11/2019 807.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 866.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 22/11/2019 806.pdf Lista 906.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22/11/2019 Zarządzenie nr 804_2019.pdf lista oferentów.pdf Zarządzenie nr 867_2019.pdf
Otwarty konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadania w pierwszym półroczu 2020 roku 22/11/2019 801 2019 2 Zarządzenie_konkurs 2020 I półrocze.pdf Lista oferentów.pdf 924_2020 z 15_01_2020 Rozstrzygnięcie.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie 04/11/2019 771.pdf Lista 820.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 05/08/2019 Zarządzenie 568_2019.pdf Lista oferentów.pdf Zarządzenie - rozstrzygnięcie 642.pdf
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 roku 02/07/2019 514.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 582.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 25/04/2019 Zarządzenie 383_2019.pdf Lista oferentów.pdf Zarządzenie nr 500_2019 rozstrzygnięcie konkursu w zakresie kultury fizycznej.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25/04/2019 Zarządzenie nr 381_2019.pdf lista oferentów konkurs lato.pdf Zarzadzenie Nr 441_2019.pdf

Strony