Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Konkursy

Tytuł Data ogłoszenia Ogłoszenie Oferenci Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 06/08/2020 Zarządzenie 1424_2020.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W 2020 R. 31/07/2020 DOC310720.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 10/07/2020 1348_2020.pdf, wersja edytowalna.doc Lista Zarządzenie 1423_2020.pdf
OTWARTY KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ZADANIA W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 ROKU 02/06/2020 1215.pdf Lista oferentów.pdf 1347_2020 Rozstrzygniecie.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26/05/2020 Zarządzenie Nr 1196_2020.pdf Lista 1293.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 07/02/2020 968.pdf Lista Wyniki
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 roku 22/11/2019 807.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 866.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 22/11/2019 806.pdf Lista 906.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22/11/2019 Zarządzenie nr 804_2019.pdf lista oferentów.pdf Zarządzenie nr 867_2019.pdf
Otwarty konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadania w pierwszym półroczu 2020 roku 22/11/2019 801 2019 2 Zarządzenie_konkurs 2020 I półrocze.pdf Lista oferentów.pdf 924_2020 z 15_01_2020 Rozstrzygnięcie.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie 04/11/2019 771.pdf Lista 820.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 05/08/2019 Zarządzenie 568_2019.pdf Lista oferentów.pdf Zarządzenie - rozstrzygnięcie 642.pdf
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 roku 02/07/2019 514.pdf, zal3_oferta.doc, zal_1_do_oferty.doc, zal_2_do_oferty_wykaz_kadry.doc Lista 582.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 25/04/2019 Zarządzenie 383_2019.pdf Lista oferentów.pdf Zarządzenie nr 500_2019 rozstrzygnięcie konkursu w zakresie kultury fizycznej.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25/04/2019 Zarządzenie nr 381_2019.pdf lista oferentów konkurs lato.pdf Zarzadzenie Nr 441_2019.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25/04/2019 Zarządzenie nr 380_2019.pdf lista oferentów konkurs.pdf Zarządzenie Nr 426_2019.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 05/02/2019 Zarzadzenie Nr 181_2019.pdf Lista oferentów.pdf 230.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2019 ROK NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 08/01/2019 119.pdf Lista Wyniki
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 03/12/2018 Zarządzenie nr 38_2018.pdf lista oferentów.pdf Zarządzenie nr 126_2019.pdf
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU 26/11/2018 Zarządzenie nr 18_2018 z dnia 26_11_2018_konkurs 2019 I półrocze.pdf Lista oferentów.pdf 121.pdf

Strony