INFORMACJA

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „ OGNIWO „ w Siemianowicach Śląskich  wraz z Referatem Sportu i rekreacji Urzędu Miasta  jest organizatorem  turnieju piłkarskiego  „ NIEBIESKI BAJTEL  „  -  który odbędzie się dnia 26.06.2016r. w MDK Jordan   w  godz. od 9.00. do  16.00.Reprezentowane mogą  być  10 – osobowe drużyny dzielnicowe  w dwóch kategoriach wiekowych  2003 – 2005. oraz  2006 – 2008 . – czyli Dzielnica może wystawić  dwie drużyny  w/w kategoriach wiekowych.Dzielnice;  1. Tuwim - Laura Haute, 2.  Bytków,  3. Bańgów – Przełajka, 4.  Michałkowice,  5.  Centrum. Zgłoszenia do turnieju  - na imail henrii@tlen.pl  podając  Nazwisko i Imię data urodzenia uczestnika oraz opiekun dorosły lub telefonicznie  na nr 795175220  a listę  dostarczyć 24.06.2016  do MDK Jordan w godz. od 16.00. do 18.00. SRS Ogniwo

Data: 
26/06/2016