„Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”

Lokalnie, razem i skutecznie – tak działają organizacje pozarządowe, firmy, samorządy i inne podmioty połączone misją programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów w całej Polsce została wypracowana autorska metoda animacji na rzecz dobra wspólnego. Jej skuteczność została potwierdzona w badaniach zespołu Uniwersytetu Warszawskiego. 26 kwietnia w czasie wydarzenia online odbędzie się premiera publikacji poświęconej metodzie oraz omówienie wyników badań dotyczących jej skuteczności.  Od początku realizacji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” zależało nam na pobudzaniu lokalnej aktywności, budowaniu trwałych relacji między mieszkańcami, organizowaniu działań ludzi wokół wspólnych celów. Teraz, po wielu latach, chcemy pokazać szerszej grupie odbiorców, dlaczego warto korzystać z naszej metody i jakie przynosi efekty – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy, którzy chcą dokładniej poznać metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, a także osoby naukowo lub praktycznie zajmujące się aktywizacją społeczną, poszukujące sposobów wzmacniania lokalnego kapitału społecznego.Gośćmi seminarium będą prof. Anna Giza wraz z zespołem badawczym z Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie omówią wyniki badania dotyczącego skuteczności i użyteczności metody animacji w praktyce. W drugiej części wydarzenia odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli organizacji i samorządu, realizujących projekty w programie Lokalne Partnerstwa PAFW: Irena Gadaj, prezes Biłgorajskiego Funduszu Lokalnego, Piotr Jaśkiewicz, Politechnika Koszalińska, prezes Fundacji Nauka dla Środowiska, Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca, Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Goście podpowiedzą, jak realizować projekty partnerskie m.in. w trudnym dla ngo czasie pandemii.Spotkanie organizowane  jest z okazji premiery publikacji naukowej „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”. Jest to monografia metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, zawierająca doświadczenia z tworzenia międzysektorowych partnerstw lokalnych oraz wnioski z badania przeprowadzonego przez zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Anny Gizy.Jak mówi Tomasz Schimanek, ekspert ARFP: Publikacja odpowiada na wiele pytań związanych z animowaniem społeczności lokalnych dla dobra wspólnego: Jak organizować aktywność mieszkańców? jak łączyć potencjały samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w działaniach służących dobru wspólnemu lokalnych społeczności?Wydarzenie odbędzie się online, a jego transmisję będzie można obejrzeć na żywo na Facebooku i YouTube.O programieLokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. W ciągu sześciu edycji programu na terenie 97 gmin zawiązało się aż 45 partnerstw i 3 start-upy na rzecz dobra wspólnego. Obecnie trwa siódma edycja programu, w ramach której na terenie 13 gmin zawiązało się 5 partnerstw oraz 8 start-upów na rzecz dobra wspólnego.autor: Elżbieta Nieszporek

Data: 
26/04/2021