Podsumowanie działalności Fundacji STAJNIA na dzień 31.10.2019 r.

W związku z kończącym się październikiem i dużą ilością działań statutowych dobiegających końca, jak również nowymi, aktualnie wdrażanymi projektami, Fundacja STAJNIA przedstawia podsumowanie swojej działalności za okres ostatnich 10 miesięcy.

 

Od początku 2019 roku kontynuowano prace związane z Akademią Liderów Społecznych, w ramach której organizacja wspierała łącznie 42 liderów ze Śląska w rozwoju. Bogaty program obejmujący edukację, realizację mini akcji społecznych, konferencję "100 lat obywatelskości", seminarium "Zacząć od siebie, by zmieniać świat", został zrealizowany w międzysektorowym partnerstwie obejmującym: Stowarzyszeniem Przestrzeń Zmiany, Inspirtion Point S.A., Siemianowickim Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

W piątek, 25 października 2019 roku, uroczystym seminarium zakończono projekt trwający blisko dwa lata. Akademia Liderów Społecznych została zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kolejne działanie aktualnie realizowane to: "Ogrody Możliwości - szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich". Projekt jest wdrażany dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). „Ogrody Możliwości” zakładają objęcie programem aktywnej integracji 45 osób w wieku od 18 lat. Na grupę uczestników składają się:  osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością, przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również ich otoczenie. Celem Programu jest wzrost zaangażowania mieszkańców, pobudzenie i wzmocnienie lokalnej aktywności, wzrost poczucia tożsamości oraz więzi lokalnej, a także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności społecznych. Planowany termin zakończenia projektu to 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Trzeci realizowany projekt to "Profesjonalizacja Fundacji STAJNIA", wdrażany dzięki programowi Śląskie Lokalnie. W maju 2019 roku Fundacja pozyskała finansowanie na aktywności zmierzające do wzmocnienia potencjału III sektora. Są to środki, które umożliwiają rozwój oraz zwiększenie szans na wejście na rynek komercyjny ze swoimi usługami. Fundacja STAJNIA składa podziękowania Śląskie Lokalnie za możliwości, które stworzył konkurs, a wszystkie organizacje pozarządowe zachęca do śledzenia dalszych losów Instytutu Pracy i Innowacji, który wraz z Instytutem Wyszehradzkim był operatorem projektu.

Ostatnim działaniem wchodzącym w fazę realizacji jest "Co-design your place". Projekt wdraża się dzięki partnerstwu ze Student & Innovation House i London College of Communication, w ramach Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży, Program Erasmus +. "Co-design your place" ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy realizowane na obszarach rewitalizowanych. W ramach programu edukacyjnego dla 18 “MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZMIAN” zostaną podniesione kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania innowacji społecznych. Uczestnicy z Polski, Anglii i Danii w przeciągu 12 miesięcy będą tworzyć i rozwijać innowacyjne usługi wspierające proces rewitalizacji, aby na koniec wdrożyć trzy z nich: w Londynie, Kopenhadze i w Siemianowicach Śląskich. Całość projektu zakończy się konferencją podsumowującą zrealizowane działania, której planowany termin to listopad 2020 roku. Pierwszy zjazd edukacyjny zaplanowano na 2019 rok! Zapraszamy do śledzenia losów projektu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Co-design your place.

Fundacja STAJNIA zaprasza do kontaktu pod adresem biuro@fundacjastajnia.pl. Więcej informacji o naszej działalności znajduje się na stronie www.fundacjastajnia.pl.

Data: 
31/10/2019