Harcerze - Honorowi Krwiodawcy

5 grudnia - w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza - grupa pełnoletnich instruktorów, funkcyjnych i przyjaciół Hufca ZHP Siemianowice Śląskie wyruszyło w drogę, aby ofiarować cząstkę siebie innym. Mimo niesprzyjającej pogody druhny dzielnie dotarły do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

 

Pierwszym krokiem, które harcerki musiały wykonać była rejestracja, czyli wypełnienie dokumentów i kwestionariusza dawcy krwi, w którym to znajdują się najważniejsze informacje zarówno o zabiegu pobrania krwi jak i dotyczące zdrowia dawcy. Dla większości z druhen było to pierwsze spotkanie z taką formą udzielania pomocy, dlatego nie odbyło się bez chwil zdenerwowana, ale na szczęście stres przeszedł i można było działać dalej. Zaraz po rejestracji każda z druhen udała się do pokoju zabiegowego, w którym pobrano próbkę krwi do badań. Nie minęły 3 minuty, a przez mikrofon do kolejnego pokoju udały się kolejno każda z druhen, aby skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Osoby, które wszystkie wyniki miały w odpowiednich normach, mogły dalej kontynuować swoją misję. Niestety, mimo wielkich chęci, nie wszyscy mogli oddać krew. Bardzo często zdarza się, że potencjalni dawcy krwi są odrzucani z wielu powodów; jednym z nich jest mała ilość hemoglobiny we krwi. Druhny nie mogące tego dnia oddać krwi wspierały swoje koleżanki, które dzielnie oddawały 450 ml krwi. Oczywiście każdemu honorowemu dawcy przysługuję posiłek regenerujący, zwolnienie ze szkoły/pracy z dnia, w którym oddawał krew oraz ciepły napój.

 

Dzięki takim dobrym uczynkom każdy funkcyjny może być z siebie dumny - jest wzorem dla swoich harcerzy. Każdy nas powinien rozpowszechniać piękną idee honorowego oddawania krwi. Kolejna akcja już za ok. 3 miesiące i wszyscy liczymy na jeszcze większą frekwencję bo warto pomagać! Jan Paweł II rzekł kiedyś :„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuję, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce z jakim tej pomocy udziela”

 

 

Dlatego dziękuję za okazane serce …

 

pwd. Betina Füllbier

Grupa: 
Data: 
16/12/2013