Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.
Aktualności
pełnomocnika prezydenta miasta

Zapraszamy przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne dot. "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2023r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

W programie:
- spotkanie z panią Martą Suchanek -Bijak drugim zastępcą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
- podsumowanie warsztatów organizacji pozarządowych,
- planowane działania na rok 2023,
- przedstawienie założeń "Programu współpracy na rok 2023",
- wymiana doświadczeń.
Spotkanie odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 17.00, prosimy o potwierdzenie obecności: mail: ngo@um.siemianowice.pl, tel 790211074.

Dodatkowo od 22 września do 6 października trwają konsultacje do przywołanego wyżej programu współpracy.
Przyjęcie programu jest wymogiem ustawowym, pozwala na tworzenie podstaw i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Odnośnik do zarządzenia nr 3190/2022 z 2 września 2022 dot. konsultacji został opublikowany tutaj , wersja edytowalna formularza zgłaszania opinii znajduje się poniżej.
Uwagi do programu można składać pisemnie w kancelarii, drogą mailową ratusz@um.siemianowice.pl.
W przypadku dodatkowych pytań należy się kontaktować bezpośrednio z Elżbietą Nieszporek - pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych tel. 32 7605207, mail: ngo@um.siemianowice.pl.

Aktualności
organizacji pozarządowych
Przypominamy, że jak co roku przygotowując indywidualne rozliczenie podatkowe można podzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Siemianowic Śląskich. Zachęcamy do wspierania lokalnie!
W ramach współpracy niektóre z organizacji pomagają w rozliczeniu zeznań podatkowych – bezpłatnie. Takie wsparcie deklarują:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM; tel. w tej sprawie 503 135 766, e-mail st.nowydom@wp.pl,
- Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” e-mail: imperium.slonca@wp.pl , tel. 32 228 29 81.
- Fundacja PIASTUN Wyrównywanie Szans; tel. 32 376 42 00, mail. biuro@fundacjapiastun.pl, www.fundacjapiastun.pl
 
Poniżej przedstawiamy siemianowickie organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku przy rocznym rozliczeniu.
 
Fundacja PIASTUN Wyrównywania Szans,
Oddział Siemianowice Śląskie, podejmuje działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Prowadzi Jadłodzielnię przy ul. Oświęcimskiej 16, zajęcia dla dzieci i młodzieży, zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia dla seniorów. Prowadzi również: akcje charytatywne, kiermasze, bazarek, z których pozyskane środki przekazywane są indywidualnie potrzebującym i Pogotowie Zakupowe dla Seniora. Instaluje i obsługuje pojemniki w kształcie serca, umożliwiające zbiórki plastikowych nakrętek, www.fundacjapiastun.pl
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie nr 4500
KRS 0000292978
 
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju Grot
Organizacja proobronna, której nadrzędnym celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju. Szereg działań realizuje we współpracy i na rzecz społeczności lokalnej.
KRS 0000709238
Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. www.imperiumslonca.pl
KRS 0000052362
 
Sportowy Klub Taneczny „Flamenco”
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com
KRS 0000105482
Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka”
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. http://ciaciana.eu
KRS 0000119986
 
Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szafran”
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych, zmagających się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz świetlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość środków przekazanych z 1% przeznaczony jest na prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzyszenie działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych. www.szafran.rzsa.pl
KRS 0000167689
 
Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” z siedzibą w Zespole Szkół Sportowych
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działalności z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej
Polski. www.ukswodnik.pl
KRS 0000227483
Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.pl
 
Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem”
Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl
 
Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Lodołamacz”
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci.
KRS 0000357375
 
Stowarzyszenie Społeczno-Eduakacyjne „Pro Meritum”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu. www.promeritum.org
KRS 0000380964
Stowarzyszenie Nowa Nadzieja
Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane.
KRS 0000585253
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec w Siemianowicach Śląskich
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.
KRS 0000273051
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS 0000012847
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Siemianowice Śląskie.
Działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000069581
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Oddział Siemianowice Śląskie
Krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.
KRS 0000116212
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000131323
Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Organizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928
 
Więcej informacji o siemianowickich organizacjach pozarządowych można znaleźć na stronie www.siop.siemianowice.pl oraz profilu Facebook www.facebook.com/ngo.siemianowice
 

 

Strony

Subskrybuj Siemianowice RSS