Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.
Aktualności
pełnomocnika prezydenta miasta

Trwa plebiscyt Dziennika Zachodniego, Wybierz Osobowość Roku 2019 w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.
Trudno porównywać - oceniać działalność społeczną i charytatywną, wszyscy, którzy poświęcają swój czas dla innych zasługują na wyróżnienia i podziękowania.

 

Gratulujemy nominowanym, dziękujemy, że jesteście!!!!, Zawsze warto przypomnieć o tym, że jesteście!!!

Z Siemianowic Śląskich w w/w kategorii zostały nominowane następujące osoby:

Zasady głosowania wymagają wysyłania płatnych SMSów lub wykupu abonamentu.

 

Agnieszka Dyda - Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans - Oddział Siemianowice Śląskie

 

Wojciech Szyłejko - Związek Dużych Rodzin Trzy Plus koło Siemianowice Śląskie

 

Stefan Kowalczyk - dyrektor ZSTiO Meritum

 

Monika Henel-Koszyńska - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Siemianowice Śląskie

 

Monika Giluk - Hufiec ZHP Siemianowice Śląskie

 

Mateusz Dela - Pomysłodawca zbiórki dla schroniska dla zwierząt,

 

Magdalena Rucińska - pomysłodawczyni i mentorka z grupy Meritum,

 

Kazimierz Izydorczyk - wolontariusz Wolne miejsce oraz członek SRS Siemianowicka Rada Seniorów,

 

Katarzyna Stronczek - wicedyrektor ZSTiO Meritum,

 

Iwona Rutkowska-Pędzijska - nauczycielka języka niemieckiego w I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich,

 

Grzegorz Budis policjant i przewodniczący zarządu terenowego NSZZ Policjantów w Siemianowicach, 

 

Barbara Niemiec-Falkus - nauczyciel w ZSTiO Meritum,

 

Barbara Merta - wiceprzewodnicząca SRS Siemianowicka Rada Seniorów,

Anna Nowatkowska-Waluga -
nauczycielka biologii w I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich,

Aleksandra Krążek - wolontariuszka koła Caritasu przy parafii Krzyża Św. w Siemanowicach oraz radna Rady

 

Aktualności
organizacji pozarządowych

W związku z kończącym się październikiem i dużą ilością działań statutowych dobiegających końca, jak również nowymi, aktualnie wdrażanymi projektami, Fundacja STAJNIA przedstawia podsumowanie swojej działalności za okres ostatnich 10 miesięcy.

 

Od początku 2019 roku kontynuowano prace związane z Akademią Liderów Społecznych, w ramach której organizacja wspierała łącznie 42 liderów ze Śląska w rozwoju. Bogaty program obejmujący edukację, realizację mini akcji społecznych, konferencję "100 lat obywatelskości", seminarium "Zacząć od siebie, by zmieniać świat", został zrealizowany w międzysektorowym partnerstwie obejmującym: Stowarzyszeniem Przestrzeń Zmiany, Inspirtion Point S.A., Siemianowickim Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

W piątek, 25 października 2019 roku, uroczystym seminarium zakończono projekt trwający blisko dwa lata. Akademia Liderów Społecznych została zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kolejne działanie aktualnie realizowane to: "Ogrody Możliwości - szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich". Projekt jest wdrażany dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). „Ogrody Możliwości” zakładają objęcie programem aktywnej integracji 45 osób w wieku od 18 lat. Na grupę uczestników składają się:  osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością, przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również ich otoczenie. Celem Programu jest wzrost zaangażowania mieszkańców, pobudzenie i wzmocnienie lokalnej aktywności, wzrost poczucia tożsamości oraz więzi lokalnej, a także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności społecznych. Planowany termin zakończenia projektu to 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Trzeci realizowany projekt to "Profesjonalizacja Fundacji STAJNIA", wdrażany dzięki programowi Śląskie Lokalnie. W maju 2019 roku Fundacja pozyskała finansowanie na aktywności zmierzające do wzmocnienia potencjału III sektora. Są to środki, które umożliwiają rozwój oraz zwiększenie szans na wejście na rynek komercyjny ze swoimi usługami. Fundacja STAJNIA składa podziękowania Śląskie Lokalnie za możliwości, które stworzył konkurs, a wszystkie organizacje pozarządowe zachęca do śledzenia dalszych losów Instytutu Pracy i Innowacji, który wraz z Instytutem Wyszehradzkim był operatorem projektu.

Ostatnim działaniem wchodzącym w fazę realizacji jest "Co-design your place". Projekt wdraża się dzięki partnerstwu ze Student & Innovation House i London College of Communication, w ramach Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży, Program Erasmus +. "Co-design your place" ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy realizowane na obszarach rewitalizowanych. W ramach programu edukacyjnego dla 18 “MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZMIAN” zostaną podniesione kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania innowacji społecznych. Uczestnicy z Polski, Anglii i Danii w przeciągu 12 miesięcy będą tworzyć i rozwijać innowacyjne usługi wspierające proces rewitalizacji, aby na koniec wdrożyć trzy z nich: w Londynie, Kopenhadze i w Siemianowicach Śląskich. Całość projektu zakończy się konferencją podsumowującą zrealizowane działania, której planowany termin to listopad 2020 roku. Pierwszy zjazd edukacyjny zaplanowano na 2019 rok! Zapraszamy do śledzenia losów projektu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Co-design your place.

Fundacja STAJNIA zaprasza do kontaktu pod adresem biuro@fundacjastajnia.pl. Więcej informacji o naszej działalności znajduje się na stronie www.fundacjastajnia.pl.

Nominacje 2019 Działalność Społeczna i Charytatywna 2019

Trwa plebiscyt Dziennika Zachodniego, Wybierz Osobowość Roku 2019 w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.
Trudno porównywać - oceniać działalność społeczną i charytatywną, wszyscy, którzy poświęcają swój czas dla innych zasługują na wyróżnienia i podziękowania.

 

Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Siemianowicach Śląskich na lata 2020-2022.

Konsultacje odbęda się w terminie od 3.12.2019 r. do 9.12.2019 r.

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721

 

Konkurs polityka społeczna, kultura i sport

Zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu oraz polityki społecznej. Szczególy na naszej stronie w zakładce KONKURSY. Dodatkowo inforujemy, że w pierwszej połowie grudnia przewidziane jest szkolenie oraz konsultacje dotyczące nowch wzorów dokumentów oraz nowych zasd w tym zakresie. Szczegóły zostały wysłane mailem, bezpośrednio do organizacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt ngo@um.siemianowice.pl  

Strony

Subskrybuj Siemianowice RSS