Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.
Aktualności
pełnomocnika prezydenta miasta

W terminie od 30 listopada  -7 grudnia  2016r zbierane są deklaracje zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 proszę o dostarczenie deklaracji do kancelarii Urzędu Miasta,  ul. Michałkowicka 105, 41 - 907. Wzór deklaracji dostępny jest w załączniku:1.  Tryb powoływania;-    Komisje konkursowe, w których skład wejdzie przewodniczący, zastępca oraz członkowie komisji, będą powoływane przez Prezydenta Miasta zarządzeniem, zgodniez obszarami wymienionymi w pkt. 5 załącznika do uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".2. Zasady działania Komisji konkursowych:

  • Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
  • Komisja powinna liczyć min. 3 członków.
  • W pracach Komisji nie może brać udziału osoba będąca członkiem podmiotuubiegającego   się  o  dotacje  przeznaczone  na  wspieranie  realizacji  zadaniapublicznego w danym obszarze, w tym celu składa stosowne oświadczenie napierwszym posiedzeniu Komisji.
  • Posiedzenia     prowadzone     są    przez     Przewodniczącego     lub     ZastępcęPrzewodniczącego Komisji.
  • Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący   lubZastępca Przewodniczącego Komisji.
  • Terminy     następnych    posiedzeń    ustala    Przewodniczący    lub    ZastępcaPrzewodniczącego Komisji podczas posiedzenia.
  • Na  posiedzeniu,   Komisja  opiniuje  oferty,   a  następnie przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta.
  • Regulamin opiniowania ofert konkursowych przyjęty jest zarządzeniem Prezydenta Miasta i stanowi załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
  • Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły.
  • Protokoły z posiedzeń Komisji, oświadczenia oraz inne dokumentyprzechowywane są w merytorycznie odpowiedzialnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Aktualności
organizacji pozarządowych

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI W TAŃCU TOWARZYSKIM!
W miniony weekend w Karpaczu odbył się jeden z najważniejszych turniejów tańca w Polsce, czyli Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim-XXII DanceLines Polish Open Championships 2016. Podczas tych mistrzostw para reprezentująca Sportowy Klub Taneczny "Flamenco" z Siemianowic Śląskich Adam Płuciennik i Klaudia Marcinkiewicz w konkurencji 10-ciu tańców w kategorii wiekowej 16-18 lat uplasowali się na piątym finałowym miejscu. Tegoroczny poziom mistrzostw był bardzo wysoki, także piąte finałowe miejsce jest ogromnym wyróżnieniem dla pary. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Aktualności

W terminie od 30 listopada  -7 grudnia  2016r zbierane są deklaracje zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 proszę o dostarczenie deklaracji do kancelarii Urzędu Miasta,  ul. Michałkowicka 105, 41 - 907. Wzór deklaracji dostępny jest w załączniku:1. ...

Czytaj więcej
Custom text:
Zapraszamy  na wspólną wigilię stowarzyszeń, która odbędzie się 13 grudnia br. w Śląskim Stowarzyszeniu Charytatywnym Przystań  ul. Lipowa 6, Siemianowice Śląskie godz. 16.00. Zachęcamy aby każda z organizacji  przyniosła coś od siebie (np. świąteczne  ciasto, bądź inny przysmak). Proszę o potwierdzenie obecności  przedstawicieli organizacji do dnia  9.12.2016, pod numerem telefonu:...
Czytaj więcej
Custom text:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Siemianowic do 2030r, które odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00 w SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1. Podczas spotkania zostanie omówiona strategia, w szczególności  wizja rozwoju miasta, priorytety i cele rozwoju oraz projekty dzięki którym będą cele osiągane.

Custom text:
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwału w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Na spotkaniu zostaną także omówione sprawy bieżące, tj. organizacja wspólnej wigilii stowarzyszeń oraz Dnia Organizacji...
Czytaj więcej
Custom text:
Konkurs kierowany jest do organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić  wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność na wielu polach. Konkurs jest również szansą na promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współdziałania organizacji z wolontariuszami.
 
Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy  z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod...
Czytaj więcej
Custom text:

Zapraszamy na Dyżur doradców OWES

dla organizacji pozarządowych i mieszkańców Siemianowic

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają do skorzystania z dyżuru doradców OWES w zakresie:

... Czytaj więcej
Custom text:

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.", które odbędzie się 3.10.2016 o godz. 16.00  w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, II piętro (Duża Sala Posiedzeń).

W załącziku znajduje się ogłoszenie o konsultacjach wraz z dokumentem. Prosimy o przesyłanie uwag do 14.10.2016, do Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie...

Czytaj więcej
Custom text:

W lipcu 2016 roku zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie. Dokument ten ma wyznaczyć kierunki rozwoju na najbliższe 14 lat. W toku prac związanych z przygotowaniem Strategii zaplanowane są warsztaty z kluczowymi osobami i podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Siemianowic Śląskich.

 

... Czytaj więcej
Custom text:

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI W TAŃCU TOWARZYSKIM!
W miniony weekend w Karpaczu odbył się jeden z najważniejszych turniejów tańca w Polsce, czyli Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim-XXII DanceLines Polish Open Championships 2016. Podczas tych mistrzostw para reprezentująca Sportowy Klub Taneczny "Flamenco" z Siemianowic Śląskich Adam Płuciennik i Klaudia Marcinkiewicz w konkurencji 10-ciu tańców w kategorii wiekowej 16-18 lat...

Czytaj więcej
Custom text:

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „ OGNIWO „ w Siemianowicach Śląskich  wraz z Referatem Sportu i rekreacji Urzędu Miasta  jest organizatorem  turnieju piłkarskiego  „ NIEBIESKI BAJTEL  „  -  który odbędzie się dnia 26.06.2016r. w MDK Jordan   w  godz. od 9.00. do  16.00.Reprezentowane mogą  być  10 – osobowe drużyny dzielnicowe  w dwóch kategoriach wiekowych  2003 – 2005. oraz  2006 – 2008 . – czyli Dzielnica może wystawić  dwie drużyny  w/w kategoriach wiekowych.Dzielnice;  1. Tuwim - Laura Haute, 2.  Bytków,  3. Bańgów – Przełajka, 4.  Michałkowice,  5.  Centrum. Zgłoszenia do...

Czytaj więcej
Custom text:

Dyżur doradców OWES dla organizacji pozarządowych i mieszkańców Siemianowic

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają do skorzystania z dyżuru doradców OWES w zakresie:

...
Czytaj więcej
Custom text:

Zapraszamy na Targi Organizacji Pozarządowych, które odbędą się 11 czerwca br. na terenie Parku Tradycji podczas Dni Siemianowic w godz. 16.00 – 19.00.

 

 

 

W programie:

- malowanie buziek

-modelowanie balonów

-tworzenie biżuterii

-tworzenie liczydeł

-malowanie na prześcieradle

... Czytaj więcej
Custom text:

Na sobotnim pikniku rodzinnym z SCK i firmą MMJ każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Młodsze dzieci wielokrotnie ustawiały się w kolejce do dmuchańców i za każdym razem świetnie się bawiły. Na ich twarzach, oprócz uśmiechów, pojawiały się ulotne, lecz prawdziwe dzieła sztuki - efekt pracy wolontariuszek z II LO - artystek od malowania twarzy. Starsze dzieci chętnie uczestniczyły w...

Czytaj więcej
Custom text:

Zapraszamy  organizacje pozarządowe -działające na rzecz niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, propagujące różne dyscypliny sportowe, zajmujące się kulturą i sztuką   lub pomagające uzależnionym, bezdomnym itd., do wzięcia udziału w Targach Organizacji Pozarządowych, które odbędą się 11 czerwca br na Terenie Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, podczas Dni Siemianowic, dokładnie w czasie...

Czytaj więcej
Custom text:
Zapraszamy na "Piknik z organizacjami pozarządowymi", który odbędzie się 14 maja 2016 na terenie Ośrodka "Wichrowe Wzgórze" prowadzonego przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, ich Opiekunów i Przyjaciół, ul. Wiejska 2, Siemianowice Śląskie.
 
Piknik odbędzie się 16.00-20.00 
Podczas pikiniku będzie okazja spotkać się z przedstawicielami oragnizacji pozarządowych. Zaczęrpnąć informacji odnoścnie ich oferty dla mieszkańców oraz wspólnie spędzić czas.
W programie: gry i zabawy dla dzieci,...
Czytaj więcej
Grupa:
Custom text:

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,

rusza projekt w szkołach ponadgimnazjalnych,

“Zaufaj sobie i swoim dłoniom”.

Program zajęć będzie obejmował informacje podstawowe o raku piersi

i naukę samobadania piersi na modelach.

Pierwsze zajęcia odbędą się w Liceum Ogólnokszałcącym  nr 1

ul. Wyspiańskiego 5 w Siemianowicach Śląskich.

 

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek "Razem"

więcej informacji na stronie:

Grupa:
Custom text:

Zapraszam na spotkania informacyjne dotyczące zmian w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.  Zmiany wchodzą życie z dniem 20 maja br:

„Prawo o stowarzyszeniach - zmiany dotyczące stowarzyszeń KRS”, termin: 25.04.2016 godz. 16.30; miejsce: Willa Fitznera, ul. 27-stycznia, Siemianowice Śląskie

 

„Prawo o stowarzyszeniach-zmiany dotyczące stowarzyszeń zwykłych”, termin: 27.04.2016 godz. 16.30; miejsce: Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie, II piętro (Sala Sesyjna)

Custom text:

23 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-13.00 na terenie dawnego Parku Ludowego w Michałkowicach (ul. M. Dąbrowskiej 12) odbędzie się II Michałkowicki Kanion. Już po raz drugi spotkamy się na terenie dawnego Parku Ludowego, aby poznać historię tego miejsca, wspomnieć czasy świetności Parku oraz wysprzątać go ze śmieci. W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace mające na celu wycięcie części drzew, a 23 kwietnia będzie okazja, aby porozmawiać z urzędnikami na temat przyszłości terenu parku oraz możliwości rewitalizacji parku w przyszłych latach. Park Ludowy przez lata służył mieszkańcom...

Czytaj więcej
Grupa:
Custom text:

"Pozyskiwanie funduszy na działania statutowe stowarzyszeń i organizacji pozarządowych" Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech, Stowarzyszenie Nasz Dom z Chorzowa wspólnie z Biurem Poselskim Posła na Sejm RP Grzegorza Długi zapraszają na szkolenie "Pozyskiwanie funduszy na działania statutowe stowarzyszeń i organizacji pozarządowych", które odbędzie się 11.04.2016r. o godz. 16.30 w Willi Fitznera ul.27 stycznia 3, Siemianowice Śląskie. Szkolenie jest bezpłatne. 

Custom text:

W najbliższą sobotę 12 marca o godz. 9:00 nastąpi otwarcie Pierwszych Siemianowickich Targów MŚP OFERUJĘ / POTRZEBUJĘ. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia, rozmieszczenie stanowisk wystawienniczych wraz z opisem, a także elektroniczną formę folderu targowego dla odwiedzających. Do zobaczenia na Targach! Sobota, hala KS MICHAŁ, ul. E. Orzeszkowej 1.http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/oferuje-potrzebuje.6582/

Custom text:

Strony

Subskrybuj