Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwału w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Na spotkaniu zostaną także omówione sprawy bieżące, tj. organizacja wspólnej wigilii stowarzyszeń oraz Dnia Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie odbędzie się 7 listopada br. w Śląskim Stowarzyszeniu Charytatywnym "Przystań" ul. Lipowa 6 o godz. 16.00
Zapraszamy również do składania uwag i propozycji do projektu programu w terminie 2 do 7 listopada na adres Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 10  lub na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Data: 
07/11/2016