zgłoś wolontariusza do konkursu "Barwy Wolontariatu"

Konkurs kierowany jest do organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić  wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność na wielu polach. Konkurs jest również szansą na promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współdziałania organizacji z wolontariuszami.
 
Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy  z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).
 
Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Śląskiej Gali Wolontariatu w grudniu w Katowicach. Zgłoszenia laureatów zostaną następnie przekazane do etapu ogólnopolskiego.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 listopada.
 
Wszystkie informacje zamieszczone są w regulaminie, w razie pytań prosimy o kontakt na: katowice@wolontariat.org.pl lub tel: 502 771 669
Data: 
21/10/2016