Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

30 października Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwaliła "Program współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 usta.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Grupa: 
Data: 
12/11/2014