Konkursy i granty dla organizacji pozarządowych Marzec 2021

Programy i konkursy dedykowane dla organizacji pozarządowych, z których można skorzystać w najbliższym czasie (poza konkursami i grantami realizowanymi we wspólracy z miastem Siemianowice - ogłoszenia są publikowana na naszych stronach na bieżąco w sekcji KONKURSY i MAŁE GRANTY) NOWEFIO www.niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursieNajważniejsze informacje:- jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);- nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;- termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,- projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,- maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);- wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Konkurs Senior w Akcji https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/Jeszcze do 22 marca można dołączyć do konkursu Senior w Akcji organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz tandemów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i które pragną pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców.Nabór otwarty! Zgłoszenia do XIV edycji Konkursu przyjmujemy do 22 marca 2021 roku.   Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny od 17 marca br., do  17 maja 2021 r. https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/Wnioskodawcami, mogą być stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;  spółdzielnie socjalne;  spółki non-profit; koła gospodyń wiejskich; itp. więcej szczegółów https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/17.03_Zaproszenie_1_konkurs_grantowy_AOFR.pdf   Fundusz Pomocowy 2020. Konkurs na najlepsze projekty wspierające inicjatyw obywatelskie podejmowane na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Śląska Przestrzeń Innowacji co prawda pierwsza edycja zakończyła się wnioskami 17 marca ale kolejna jest przewidziana jeszcze w tym roku, warto się zainteresować, więcej szczegółów www.slaska.przestrzeninnowacji.pl  

Data: 
18/03/2021