Zapraszamy na szkolenie

Katowice. Szkolenie "Budowanie zespołu NGO"

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie „Budowanie zespołu w kontekście wsparcia dla beneficjentów i rozwoju potencjału merytorycznego", które odbędzie się 3 grudnia 2012 w Inkubatorze Społecznej Aktywności przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach, w godzinach od 14.00 do 20.00.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniu pragniemy szczególnie zachęcić przedstawicieli organizacji z Siemianowic Śląskich, Mysłowic, powiatu bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego Tychów, Bytomia, Piekar Śląskich, Jastrzębia Zdroju oraz powiatów będzińskiego oraz rybnickiego.

Organizacje, które po raz pierwszy będą korzystać ze szkolenia w ramach projektu proszone są o wypełnienie, podpisanie i opatrzenie pieczęcią organizacji dokumentów dostępnych na stronie www.aktywneorganizacje.pl. w zakładce do pobrania: formularz dla organizacji oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy także o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 29 listopada 2012 r., telefonicznie pod nr tel. (32) 258-88-56, bądź e-mailem na adres:

i.drygala@mostkatowice.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest Irena Kowalska-Drygała – Animator projektu.

 

Data: 
03/12/2012