Strategia Smart City zaproszenia na spotkanie online

10 stycznia br. odbyły się przy aktywnym współudziale mieszkańców miasta pierwsze warsztaty z zakresu tworzenia strategii smart city dla miasta Siemianowice Śląskie realizowanej w ramach projektu "Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście, jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich". Działania te współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców naszego miasta na drugą część warsztatów, która odbędzie się w formie zdalnej w dniu 31.01.2022 r. o godzinie 17:00.Spotkanie będzie odbywało się za pośrednictwem platformy zoom pod linkiem:https://us02web.zoom.us/j/84393861697?pwd=VFRJQ1JqRGtNSHRSZ1pOUEE4bHcrUT09Przedmiotem spotkania będzie z jednej strony dalsze wprowadzenie do prac nad strategią smart city dla miasta Siemianowice Śląskie, ale w szczególności dyskusja pozwalająca na określenie podstaw diagnostycznych w zakresie:

  • potencjałów i atutów, na których należałoby oprzeć rozwój miasta,
  • obecnych i potencjalnych szans rozwojowych w zakresie smart city,
  • deficytów, słabości jakie należy przezwyciężać i zagrożeń jakich należy unikać.

Spotkanie będzie też okazją do sformułowania podstaw dla przyszłego pożądanego stanu miasta w wymiarze smart city,umożliwiających sformułowanie wizji rozwoju oraz celów i kierunków działań. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 31.01.2022 r. do godziny 10:00 mailowo na adres: d_rus@um.siemianowice.plhttp://www.siemianowice.pl/aktualnosci/warsztaty-z-zakresu-tworzenia-str...

Grupa: 
Data: 
17/01/2022