Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

ogłoszono konsutlacje

Program współpracy miasta na rok 2019 Siemianowice

Rada Miasta Siemianowice Śłąskie przyjęła uchwałę nr 665/2018 –  „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'

 

Pełny tekst uchwały został zamieszczony w BIP oraz w załączniku.

 

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2019

Został ogłoszony termin konsultacji w sprawie uchwały wprowadzającej Program współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi...

Konsultacje trwają od 13.09 do 27.09, uwagi na załączonym formularzu można przesyłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub złożyć w knacelarii urzędu.

 

Pytanie można kierować do pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych ngo@um.siemianowice.pl, tel. 790211074.

 

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2019

Został ogłoszony termin konsultacji w sprawie uchwały wprowadzającej Program współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi...

Konsultacje trwają od 13.09 do 27.09, uwagi na załączonym formularzu można przesyłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub złożyć w knacelarii urzędu.

 

Pytanie można kierować do pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych ngo@um.siemianowice.pl, tel. 790211074.

 

ogłoszono konsultacjie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia "trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej". Konsultacje odbywają się w terminie od 18.01.2016 do 25.01.2016. Prosimy o wnoszenie uwag w postaci wniosków, które można składać w kancelariach lub przesłać na adres Urzędu Miasta Siemanowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, Siemainowice Śląskie lub ratusz@um.siemianowice.pl

 

 

włącz się do konsultacji

Zachęcamy do udziału w konsultacjach:ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy Siemianowickie Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących częściowej zmiany załącznika do uchwały w sprawie: "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ". W terminie od 8.12-14.12 br. istnieje możliwość wnoszenia uwag w postaci wniosków, które należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,ul. Jana Pawła II.

Subskrybuj RSS - ogłoszono konsutlacje