ogłoszono konkurs w obszarze kultury

Informacje dotyczące konkursu, dostępne są pod linkiem: http://siop.siemianowice.pl/sites/default/files/konkursy/konkurs3.pdf

Data: 
17/04/2014