zapraszamy do konsultacji

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie." Konsultacje odbędą się w terminie od 31.10.2013 do 12.11.2013. Prosimy o wnoszenie uwag w postaci wniosków. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się  7 listopada 2013 r.  o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 (Sala Sesyjna).

 

Projekt Programu:

http://siop.siemianowice.pl/sites/default/files/granty/Program2014.doc

Zarzadzenie:

http://siop.siemianowice.pl/sites/default/files/granty/skan.pdf

Data: 
07/11/2013