włącz się do konsultacji

Zachęcamy do udziału w konsultacjach:ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Założenia zostały opracowane przez Zespół Konsultacyjny składający się z pracowników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego prace koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Prace Zespołu Konsultacyjnego odbywają się w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (EFS POKL.05.04.02-00-I27/15).http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/94/zalozenia-do-programu-wspolpracy-ministerstwa-gospodarki-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2016.html

Data: 
07/08/2015