Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat „ Współpracy z biznesem”, które odbędzie się 6 września br. w Siemianowicach Śląskich w siedzibie Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” przy ul. Pszczelniczej 10, w godzinach od 14.00 do 20.00.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizacje, które po raz pierwszy będą korzystać ze szkolenia w ramach projektu proszone są o wypełnienie, podpisanie i opatrzenie pieczęcią organizacji dokumentów dostępnych na stronie www.aktywneorganizacje.pl. w zakładce do pobrania: formularz dla organizacji oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy także o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 3 września 2012 r., telefonicznie pod nr tel.(0- 32) 253-94-20, bądź e-mailem na adres: i.drygala@mostkatowice.pl. Osobą do kontaktuw sprawie szkolenia jest Irena Kowalska-Drygała – Animator projektu

Data: 
06/09/2012