Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy Siemianowickie Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących częściowej zmiany załącznika do uchwały w sprawie: "Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ". W terminie od 8.12-14.12 br. istnieje możliwość wnoszenia uwag w postaci wniosków, które należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,ul. Jana Pawła II.

-> projekt częściowej zmiany załącznika do uchwały

-> protokół z konsultacji

Częściowa zmiana uchwały warunkowana jest zawiadomieniem Nadzoru Prawnego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NP/II/0911/260/11, o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr 127/2011 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 października 2011r . w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.