1% dla NGO z Siemianowic

Przypominamy, że jak co roku przygotowując indywidualne rozliczenie podatkowe można podzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Siemianowic Śląskich. Zachęcamy do wspierania lokalnie!
W ramach współpracy niektóre z organizacji pomagają w rozliczeniu zeznań podatkowych – bezpłatnie. Takie wsparcie deklarują:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM; tel. w tej sprawie 503 135 766, e-mail st.nowydom@wp.pl,
- Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” e-mail: imperium.slonca@wp.pl , tel. 32 228 29 81.
- Fundacja PIASTUN Wyrównywanie Szans; tel. 32 376 42 00, mail. biuro@fundacjapiastun.pl, www.fundacjapiastun.pl
 
Poniżej przedstawiamy siemianowickie organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku przy rocznym rozliczeniu.
 
Fundacja PIASTUN Wyrównywania Szans,
Oddział Siemianowice Śląskie, podejmuje działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Prowadzi Jadłodzielnię przy ul. Oświęcimskiej 16, zajęcia dla dzieci i młodzieży, zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia dla seniorów. Prowadzi również: akcje charytatywne, kiermasze, bazarek, z których pozyskane środki przekazywane są indywidualnie potrzebującym i Pogotowie Zakupowe dla Seniora. Instaluje i obsługuje pojemniki w kształcie serca, umożliwiające zbiórki plastikowych nakrętek, www.fundacjapiastun.pl
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie nr 4500
KRS 0000292978
 
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju Grot
Organizacja proobronna, której nadrzędnym celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju. Szereg działań realizuje we współpracy i na rzecz społeczności lokalnej.
KRS 0000709238
Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. www.imperiumslonca.pl
KRS 0000052362
 
Sportowy Klub Taneczny „Flamenco”
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com
KRS 0000105482
Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka”
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. http://ciaciana.eu
KRS 0000119986
 
Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szafran”
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych, zmagających się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz świetlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość środków przekazanych z 1% przeznaczony jest na prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzyszenie działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych. www.szafran.rzsa.pl
KRS 0000167689
 
Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” z siedzibą w Zespole Szkół Sportowych
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działalności z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej
Polski. www.ukswodnik.pl
KRS 0000227483
Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.pl
 
Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem”
Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl
 
Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Lodołamacz”
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci.
KRS 0000357375
 
Stowarzyszenie Społeczno-Eduakacyjne „Pro Meritum”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu. www.promeritum.org
KRS 0000380964
Stowarzyszenie Nowa Nadzieja
Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane.
KRS 0000585253
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec w Siemianowicach Śląskich
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.
KRS 0000273051
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS 0000012847
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Siemianowice Śląskie.
Działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000069581
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Oddział Siemianowice Śląskie
Krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.
KRS 0000116212
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000131323
Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Organizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928
 
Więcej informacji o siemianowickich organizacjach pozarządowych można znaleźć na stronie www.siop.siemianowice.pl oraz profilu Facebook www.facebook.com/ngo.siemianowice
 

 

Grupa: 
Data: 
20/01/2022