Weź udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich

W lipcu 2016 roku zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie. Dokument ten ma wyznaczyć kierunki rozwoju na najbliższe 14 lat. W toku prac związanych z przygotowaniem Strategii zaplanowane są warsztaty z kluczowymi osobami i podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Siemianowic Śląskich.

 

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych serdecznie na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu 20 września (wtorek) w godz. 17.00- 20.00 w Willi Fitznera ul. 27 Stycznia, Siemianowice Śląskie.

 

Warsztat ten poświęcony będzie przede wszystkim przygotowaniu diagnozy oraz wykreowaniu kierunków działań i strategicznych projektów wdrożeniowych. Dla lepszego przygotowania się do spotkania oraz bardziej efektywnego wykorzystania czasu warsztatowego prosimy o Państwa  przemyślenia w zakresie kluczowych atutów i barier związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym Miasta. Prosimy także o refleksje w zakresie priorytetowych działań i projektów najbardziej pożądanych do realizacji w horyzoncie strategicznym.

 

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta, realizowane są także odrębne badania ankietowe wśród mieszkańców. Zachęcamy Państwa do udziału w tych anonimowych badaniach oraz do ich promocji wśród siemianowiczan. Informacje o pracach nad strategią oraz link do ankiety dostępny jest pod adresem: http://www.siemianowice.pl/strategia

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do 16.09.2016 na e-mail: m_grzywocz@um.siemianowice.pl lub telefon: 32 760 53 56

 

Skonkretyzuj własne pomysły nadając im nazwę oraz określając główne zadania i utwórz własny projekt. Będziesz miał realny wkład w zapisane treści w strategii. link poniżej->

Data: 
20/09/2016