1% podatku dla Siemianowickich Organizacji

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok z terenu miasta Siemianowice Śląskie:

 

 

KRS0000004920
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE "WZAJEMNA POMOC"

Pomaga osobom uzależnionym oraz w trudniej sytuacji życiowej. Prowadzi dyżury całodobowe oraz aktywizację mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych

 

KRS0000025638
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ

Prowadzi rehabilitacje oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane

 

KRS0000052362 SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM SŁOŃCA"

Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych częstą jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. .

 

KRS0000072754 SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE W SIEMIANOWICACH

Promuje grę w tenisa ziemnego, prowadzi również działalność kulturalną organizując koncerty i imprezy.

 

KRS0000105482 SPORTOWY KLUB TANECZNY "FLAMENCO"

Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego

 

KRS0000119986 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICZANKA" SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.

Piłkarski klub sportowy, promoujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych promuje zdrowy, sportowy styl życia.

 

KRS0000167689 STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI KLUB ABSTYNENTÓW "SZAFRAN"

Prowadzi działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych.

 

KRS0000227483 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Promuje wśród dzieci i młodzieży pływanie. W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działalności z grona jej wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników Kadry Narodowej Polski

 

KRS0000240167 STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

Promuje idee rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie.

 

KR0000284727 SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RAZEM"

Amazonki pomagają kobietom, chorym na raka piersi - odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

KRS0000357375 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ"

Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc - zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci

 

KRS0000373079 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA.

Prowadzi dom pomocy społecznej - miejsce zamieszkania dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.

KRS0000380964 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE "PRO MERITUM. Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej skierowane do dzieci, seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu.

 

KRS0000415129 SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY "NARNIA"

Prowadzi świetlicę środowiskową "Szafa" dla dzieci potrzebujących wsparcia. Aktywizują najmłodszych organizując dla nich naukę i zabawę.

 

KRS0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA.

Cel szczególny: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

KRS0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI.

Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu.

 

KRS0000069581 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA.

Cel szczególny: Koło Siemianowice Śląskie

Koło działa głownie na rzecz samotnych matek w trudnej sytuacji.

 

KRS0000189430 POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ

Cel szczególny: Oddział Siemianowice Śląskie.

Krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.

 

KRS0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Cel szczególny: OSP Siemianowice Śląskie

Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych

 

KRS0000065610 POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE

Cel szczególny: Koło Siemianowice Śląskie

Popularyzuje wiedzę w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Kształtuje postawy etyczne pielęgniarek i wspiera ich zawodowy i naukowy rozwój.

 

KRS0000165877 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM.ADAMA JANY

Cel szczególny: Oddział Siemianowice Śląskie

Promuje wiedzę i działalność naukową, związaną z optymalnym odżywianiem się ludzi i ekologiczną żywnością.

 

KRS0000131323 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Cel szczególny: Oddział Siemianowice Śląskie

Prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.

 

KRS0000279928 ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS

Cel szczególny: Koło Siemianowice Śląskie

Prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne angażuje się w działalność społeczną.

 

KRS0000292978 "PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS"

Cel szczególny: Oddział Siemianowice Śląskie Prowadzi działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych. Oddział Siemianowicki przygotowuje się do otwarcia świetlicy dla dzieci i seniorów.

 

 

Grupa: 
Data: 
03/04/2018