Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło "Siemianowice"

Ulica: 
Oświęcimska 1
Telefon: 
501 40 18 31
Miasto: 
41-103 Siemianowice Śląskie
Skład Zarządu: 

Prezes Zarządu - Włodzimierz Kulisz,  Wiceprezesi - Bogusław Cybula, Edward Becker,  Sekretarz - Franciszek Sitko, Skarbnik - Irena Cybula

Cel i zadania statutowe: 

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

  1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.
Liczba członków: 

36

Strona internetowa: 
www.sitg.pl

Mapa